Kalite Ve Verimlilik Yönetim Birimi Çalışma Faaliyetleri
23 Kasım 2021

Kalite Yönetim Direktörü
Emine ATAY

Kalite Ve Verimlilik Birim  Çalışanları
Sümeyye ÖZTÜRK
Şifa ADIR

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • İstenmeyen Olay Bildirim sistemine ilişkin süreçlerini yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalarını yönetmek (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.)
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite ve Klinik Kalite göstergelerine yönelik süreçlerini yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komitede alınan kararları SKS ve VYD Rehberleri doğrultusunda düzenlemek,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
 • Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
 • Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek.
 • Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
 •  Dinamik veri giriş platformuna giriş yapılan tüm verilerin takibini sağlamak.