...............Polikliniklerimiz

Dahiliye Polikliniği 1

Dahiliye Polikliniği 2

Dahiliye Polikliniği 3

Dahiliye Polikliniği 4

Genel Cerrahi Polikliniği 1

Genel Cerrahi Polikliniği 2

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 1

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 2

Nöroloji Polikliniği 1

Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği 1

Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği2

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Polikliniği 1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Polikliniği 2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği 1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği 2

Üroloji Polikliniği 1

Üroloji Polikliniği 2

Enfeksiyon Polikliniği

Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği

Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği2

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Cildiye Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği1
Kardiyoloji Polikliniği2