Amaç Ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

 

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

Hedef-3: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak

Hedef-4:Hastanemizde toplam kalite çalışmalarına yönelik yeni bir departman kurmak

Hedef-5: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-6:Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-7: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-8:Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-9:Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-10:Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-11:İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-12: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-13: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-14: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme