Hasta /Çalışan Hakları
24 Mart 2022

HASTA HAKLARI
YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

  1. Birime doğrudan yapılan başvuruları Hasta Başvuru Bildirim Sistemine kaydetmek,
  2. Doğrudan yapılan ve internet yoluyla Hasta Başvuru Bildirim Sistemine ulaşan başvuruları yerinde çözmeye çalışmak,
  3. Başvuru alındığında, durum acil ise aynı gün yönetimi bilgilendirmek,
  4. Yerinde çözülemeyen başvurularda, başvuru yapılan çalışan hakkında, sağlık tesisi yöneticisi/ askeri hastane başhekimi/mesul müdürü veya yetki devredilen yönetici imzasıyla bilgi istemek ve cevabını takip etmek,
  5. Yerinde çözülemeyen başvurularda, edindiği bilgi ve belgeleri tarayıcı vasıtasıyla Hasta Başvuru Bildirim Sistemi üzerinden hasta hakları kuruluna intikal ettirmek, Hasta Başvuru Bildirim Sistemine teknik olarak yüklenmeyen belge ve dokümanları, resmi yazı ekinde hasta hakları kuruluna ulaştırmak, Hasta Başvuru Bildirim Sistemine yüklü belgelerin asıllarını birimde arşivlemek,
  6. Kurul kararının sonucunu ilgililere bildirmek,
  7. İl Koordinatörüne, hasta iletişim biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi vermek ve görüşlerini almak, denetim için istenilen tüm bilgi ve dokümanları Koordinatörlüğe sunmak,
  8. Kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek ve yürütmek,
  9. Görevi ile ilgili mevzuatı takip etmek ve değişiklikleri duyurmaktır.


İŞÇİ HAKLARI
YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

Birim,Çalışan Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak

1- Talep ve şikayetleri kabul eder.
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.
3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
5- Aylık olarak Başhekimliğe rapor sunar.
6- Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak,hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına,kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek,bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir,gerçekleşen olayların analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.


ŞİDDET NEDİR

Sağlık çalışanlarının,görevlerini icra ettikleri sırada yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR

Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan,gerçekleşen şiddet olayları sonrasında “ 113 “ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı veya olaya tanık olan diğer sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırasıyla uygulanır.

1- Hastanemiz bünyesindeki Çalışan Hakları Güvenliği Birimi Beyaz Kod ekibine bildirimde bulunulması ile süreç başlatılır.

2- Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “ 113 “ no’lu danışma hattı aranarak olay hakkında bilgi verilir veya internet üzerinden https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresi üzerinden Bildirim  Formu  1  doldurularak  bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1 ‘in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilir.

3- Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2 ‘ nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

    Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı durumunda mesai saatleri içerisinde Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu Başhekim Yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi uzman doktor ve yöneticilere bilgi verilir.Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresi üzerinden “ Bildirim Formu 1 “ doldurularak bakanlığa iletilir.Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

ŞİDDETLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPMANIZ GEREKENLER

Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın,saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durun.

Olay yerinde ve anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın.

Hastane güvenlik birimine haber verin.

Kurum/çalıştığınız işyeri yetkililerine bilgi verin.

Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın.

Şiddet sonrası bedensel/ruhsal tıbbi destek alın.

TUTANAK İÇERİĞİ

1-Saldırının olduğu tarih

2-Saldırı saati

3-Saldırıya uğradığınız yer

4-Saldırı anında yaptığınız iş

5-Saldırının başlama nedeni

6-Detaylı olarak saldırının oluş şekli,türü,kullanılan araçlar

7-Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan olumsuzluklar

8-Saldırgan/saldırganların yaş ve cinsiyetleri,biliniyorsa isimleri

9-Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları,imzaları, varsa iletişim bilgileri  

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık Hukuk Birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına  bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.