Eğitim Birimi
21 Ocak 2022


1. Hizmet içi eğitim programlarını planlar, yürütür ve değerlendirir.
2. Oryantasyon eğitimlerini sağlar. Kayıtların tutulmasını sağlar ve takibini yapar.
3. Hizmet içi eğitim planlarını oluştururken önemli gün ve haftaları göz önünde bulundurur.
4. Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.
5. Hizmet içi eğitim planlarının ve programlarının kurum prosedür ve olanakları doğrultusunda mevcut iletişim araçlarını kullanarak duyurulmasını ve çalışanların haberdar olmasını sağlar.
6. Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olur.
7. Hemşirelerin birim bazında hazırlanan hizmet içi eğitim planlarının oluşturulmasında sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimleri ile ilgili önerilerde bulunur.
8. Eğitim kayıtlanı tutar.
9. Gerçekleştirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapar, belirlenen eksikliklere göre eğitim planlar.