Yoğun Bakım
27 Aralık 2021

Yoğun bakım ünitesi, vital fonksiyonları bozulmuş ve yaşamsal risk taşıyan kritik hastaların kesintisiz 24 saat bakımlarının yapıldığı, yaşamsal desteğin verildiği ve ileri teknoloji ile donatılmış alanlardır. Yoğun bakım üniteleri gelişmiş teknolojik altyapılarının yanı sıra multidisipliner yaklaşımların yoğun olarak uygulandığı birimler olarak sağlık hizmeti sunumunda, son derece önemli bir yere sahiptir. 

Yoğun Bakım Ünitelerinde multidisipliner bir yaklaşımla çok yönlü bir ekip çalışması gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin hayati önem taşıyan yoğun bakım ünitelerinde tüm cerrahi ve dahili dalların, gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 7 gün 24 saat desteğiyle etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Yoğun bakım ünitelerimiz:

  • Cerrahi yoğun bakım
  • Dahili yoğun bakım
  • Yenidoğan yoğun bakım
IMG_4775.JPG
IMG_4776.JPG

IMG_4778.JPG

IMG_4781.JPG
IMG_4783.JPG