Yönlendirme

Hastanemizde Verilen Hizmetler


 

Bölüm ve Branşlar

Kozan Devlet Hastanesi Verilen Hizmetler

Hizmet Verilen Branşlar
Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar

Beyin ve Sinir CerrahisiNöroloji
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıOrtopedi ve Travmatoloji
Deri ve Zührevi HastalıklarPsikiyatri
EnfeksiyonGöğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Genel CerrahiÜroloji
Göz HastalıklarıFizik Tedavi ve Rehabilitasyon
İç HastalıklarıKardiyoloji
Kadın Hastalıkları ve DoğumÇocuk Cerrahisi                                   
Kulak Burun Boğaz  

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
                                               Branşlar
Ağız ve Diş Sağlığı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk cerrahisi

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz 
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Psikiyatri
Üroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Kardiyoloji 
Anestezi ve Reanimasyon
Psikoloji Polikliniği
 

Laboratuar Hizmeti Verilen Branş

Biyokimya
Patoloji
Mikrobiyoloji

Görüntüleme Hizmeti Verilen Branşlar

Radyoloji
MR
BT
Mamografi
Kemik Ölçümü

Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
Durum Bildirir Raporu 
İlaç Raporu
Silah Ruhsatı Raporu
Gemi Adamı (Amatör,Peryodik,Genel) Olur Raporu
Silahlı, Silahsız Güvenlik Görevlisi Raporu
Ehliyet Alabilir Raporu
Engelli Raporu
Heyet Raporu
İşe Giriş Raporu
Av Tezkeresi Raporu
Vasi Ataması Raporu
Yaş Tespiti Raporu
Öğretmen Olmak İçin Rapor
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışmak İçin Rapor
Yurtdışına çıkmak İçin Düzenlenen Rapor

Özellikli Cihazlar
MR                                                                                                                                                                                                                                                        Var                        
Bilgisayarlı Tomografi Var
Kemik dansitometresiVar
DiyalizVar
Doppler UltrasonografiVar
Eforlu EkokardiyografiVar
EkokardiyografiVar
GastroskopiVar
KolonoskopiVar
MamografiVar
Solunum Fonksiyon Testi Var
USGVar
Görme AlanıVar
OdioVar
Elektroensefalogrofi(EEG)Var

Ameliyathane

Masa Sayısı            :4

 

22 Aralık 2021