Tıbbi Birimler

Çalışan Güvenliği Birimi

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini,çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen,kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak;

1- Talep ve şikayetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.

3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine

geri bildirimde bulunur.

4-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

5-Aylık olarak Başhekliğe rapor sunar.

6-  Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak,hizmet sunumunda kalitenin       artırılmasına,kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek,bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir,gerçekleşen olayların analizini
yaparak kuruma özgü tedbirleri artırılmasını sağlar.

ŞİDDET NEDİR

Sağlık çalışanlarının,görevlerini icra ettikleri sırada yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR

Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan,gerçekleşen şiddet olayları sonrasında “ 113 “ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

  BEYAZ KOD

 • Sağlık çalışanlarına, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı hasta veya hasta yakınları tarafından fiziksel, sözel ya da psikolojik şiddet uygulanması durumunda beyaz kod bildirimi verilir.
 • 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Çalışanlarına yönelik işlenen suçlar hakkındaki yönetmeliğe göre sağlık personeli şikayetçi olmasa bile kurumumuz adına savcılığa şikayette bulunulmak zorunludur.
 • Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.  Hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik gerekli tedbirler alınır. Kurum içinde bunun mümkün olmaması durumunda hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kuruluşuna sevki güvenli bir şekilde sağlanır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilir.

  ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI

  Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı veya olaya tanık olan diğer sağlık çalışanı tarafından
  aşağıdaki üç adım sırayla uygulanır.

 • 1- Hastanemiz bünyesindeki Çalışan Hakları Güvenliği Birimi Beyaz Kod ekibine bildirimde bulunulması ile süreç başlatılır.
 • Şiddete maruz kalınması durumunda 1111 no.lu telefon aranarak beyaz kod bildirimi yapılmalıdır.
 • Beyaz kod ekibi, şiddet uygulayan şahsı etkisiz hale getirdikten sonra polis noktasına götürecek ve burada işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
 • Polis noktasında yetersiz kalınması durumunda hastane polisi ve güvenlik görevlileri işbirliği içerisinde çalışarak ilave polis ekibin gelmesi sağlanacaktır.
 • Kayıt ve sürecin devamlılığı açısından şiddet uygulayan kişinin kimlik bilgileri (kimlik fotokopisi) alınmalı ve güvenlik ekibinde bulunan “beyaz kod kayıt ve bildirim” formu doldurulmalıdır.
 • İfade verme işlemi tamamlandıktan sonra mağdur çalışan tutanağın bir nüshasını almalı ve fotokopisini beyaz kod kayıt ve bildirim formuna ekleyerek beyaz kod ekibine teslim etmelidir. Bu formun ikinci sayfasında bulunan açıklama kısmı tüm süreci ayrıntılı kapsayacak şekilde doldurulmalıdır.

2- Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “ 113 “ no’lu danışma hattı aranarak olay hakkında bilgi verilir veya internet üzerinden https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresiüzerindenBildirim  Formu  1  doldurularak  bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1 ‘in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilir.

3- Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2 ‘ nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

    Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı durumunda mesai saatleri içerisinde Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlusuna mesai saatleri dışında ise idari nöbetçi  doktor ve süpervizöre bilgi verilir.Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden “ Bildirim Formu 1 “ doldurularak bakanlığa iletilir.Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

ŞİDDETLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPMANIZ GEREKENLER

Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın,saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durun.

Olay yerinde ve anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın.

Hastane güvenlik birimine haber verin.

Kurum/çalıştığınız işyeri yetkililerine bilgi verin.

Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın.

Şiddet sonrası bedensel/ruhsal tıbbi destek alın.

TUTANAK İÇERİĞİ

1-Saldırının olduğu tarih

2-Saldırı saati

3-Saldırıya uğradığınız yer

4-Saldırı anında yaptığınız iş

5-Saldırının başlama nedeni

6-Detaylı olarak saldırının oluş şekli,türü,kullanılan araçlar

7-Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan olumsuzluklar

8-Saldırgan/saldırganların yaş ve cinsiyetleri,biliniyorsa isimleri

9-Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları,imzaları, varsa iletişim bilgileri  

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık Hukuk Birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına  bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.

WhatsApp Image 2019-02-07 at 15.41.11.jpeg

24 Mart 2022