Palyatif Bakım Merkezi
27 Aralık 2021

PALYATİF BAKIM
Yaşamının herhangi bir sürecinde kendisi ya da ailesinde ilerleyici, tedavisi mümkün olmayan, ölümcül hastalıkla karşılaşan her insanın ağrısız, acısız ölmek istemesi ve bu süreçte kendisi ya da ailesi için sağlık hizmeti alması bir insanlık hakkı ve tüm dünyada sağlık standardının göstergesidir. (Akgül H,2007;Bruera E,2010,s- 55)

Bu nedenle ilk önceleri yalnızca yaşamın son dönemlerindeki onkoloji hastalarının tedavisine yönelik kurulan palyatif bakım klinikleri; günümüzde hayatı zorlaştırıcı ve süreğen hastalığı olan bireylerin, ağrı ve acısının hafifletilmesini amaçlarken, hasta yakınlarının da yaşam kalitesini artırmaya odaklanmıştır.

Palyatif bakım hem tedaviyle ilgili süreçlerden hem de biyopsikososyal modelden oluşan bir bütündür. Bu bütüne ise sürekli hizmet içi eğitimlerle desteklenen çeşitli meslek disiplinlerinden oluşan bir ekiple ancak ulaşılabilir (World Health Organization, 2002). Palyatif bakım sadece yaşamının son anına gelmiş bireyleri değil hasta yakınlarının da duygusal, dinsel gereksinimlerini dikkate almaktadır Hastalarımıza manevi bakım konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Hastanemiz psikologları tarafından dönüşümlü olarak hasta ve hasta yakınlarına psikoterapi uygulanmaktadır.

Palyatif bakım felsefesinde ölüm normal yaşamın bir parçası ve ölüm sürecinin birey ve aile için büyük bir deneyim olduğu kabul edilmektedir. Bu süreçte amaçlanan hastanın fonksiyonel durumunu artırmak, konforunu sağlamak ve aynı zamanda hasta ailesinin de yaşam kalitesinin artırmaktır. Yaşam kalitesinin artırılması için farklı meslek grupları tarafından oluşturulmuş bir ekiple hizmetin sunulması da temel hedeflerin içinde bulunmaktadır.

Günümüzde palyatif bakım hizmetlerine gereksinim duyan hastaların sayısının artması bu konuda sistemli bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir. Doğru hastaya uygun bakımı götürme, hastanın gereksinimleri doğrultusunda hasta yakınlarını bilinçlendirme yolu ile hastanın sürekli kontrolü ve takibine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir taraftan hastaların şikâyetleri giderilirken, diğer taraftan diğer kaygılar ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde yaygınlaşarak tercih edilmeye başlayan evde sağlık ve bakım hizmeti, sağlığı korumanın ve yaşam kalitesini artırmanın en uygun yöntemlerinden birisidir. Bireye özgü, kişiselleştirilmiş bir bakım sistemi olan evde sağlık hizmetleri, teknoloji ve farmakolojik alanda meydana gelen ilerlemeler sayesinde hasta izleminin ve tedavisinin evde yapılabilmesi ile giderek önem kazanmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda hasta konforunu artırmak, uzun dönem hasta yatışlarından kaynaklı hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntıları çözümleme isteği, eldeki kaynakları daha etkin kullanma ve artan maliyetleri azaltma arayışları gibi birçok sebepten kurumsal hasta bakımının alternatifi olarak evde sağlık ve bakım hizmetleri tercih edilir olmaktadır.

  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.56(2).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.56.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.58(1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.57(1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.57.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.59.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.59(2).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.59(1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.58.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-10-30 at 12.46.56(1).jpeg