Bilgiİşlem
21 Ocak 2022

Bilgi İşlem Birimi; Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

  1. Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,
  2. Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,
  3. Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,
  4. Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,
  5. Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
  6. Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,
  7. Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (Data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek,
  8. Kendisine verilen görevleri diğer birim personeliyle işbirliği içinde yürütmek,
  9. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
  10. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmaktır.