Arşiv Birimi
21 Ocak 2022

GÖREV – YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 157’de kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak.
 Sağlık istatistikçisine bağlı olarak 66. maddeye göre arşivleme yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların arşiv defterine kaydını yaparak polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her dosya üzerine arşiv defterindeki kayıt numarasını işler.
 İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir.
 Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri) geliştirir ve istatistikle ilgili bir görevli yoksa istatistik yapar ve bunları uluslararası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve ameliyat kod numaraları konulmuş dosyalara yerleştirir.
 Tabiblerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırlamak gibi ilmi çalışmalarında ve günlük arşiv araştırmalarında kendilerine yardımcı olur.
 Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.
 Hastanenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu doğrultuda görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 Hastane amaç ve hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .
 Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak. Hastalara güleryüzlü davranmak.
 Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.
 Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
 Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
 Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber vs.) uygun hareket etmek,
 Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .
 Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Yönetim Birimi ve Üst yönetimle paylaşmak
 Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek
 Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
 İlgililerden (birimler idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.
 Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak